Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Podsumowanie kadencji. Drogi, chodniki i ścieżki rowerowe na miarę XXI wieku
3 kwietnia 2024, 10:56

Podsumowanie kadencji. Drogi, chodniki i ścieżki rowerowe na miarę XXI wieku

Droga miedzy Marianka i Rudnikami bedzie wczesniej. Szybkie tempo wykonawcy 4

Rędziński samorząd od lat sukcesywnie inwestuje w drogi, poczynając od dokumentacji projektowej a kończąc na wykonawstwie. Stan dróg i ich ciągła poprawa to jeden z priorytetów dla mieszkańców.

W ostatnich kilku latach na terenie gminy Rędziny przebudowano i wykonano na nowo szereg dróg, chodników, a także ścieżek rowerowych, których nigdy wcześniej na tym terenie nie było. Powstały również nowe połączenia drogowe, które mają skutkować powstaniem tak potrzebnych miejsc pracy. Rędziński samorząd nie szczędzi na to środków finansowych.

Obecnie trwa budowa ul. Wiznera. W grudniu 2023 r. gmina podpisała umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Mińsku Mazowieckim, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, odpowiedzialne jest m.in. za wykonanie robót branży drogowej, w tym np. budowy nawierzchni jezdni, zjazdów oraz chodników. W ramach zadania przewidziano też roboty branży związane z odwodnieniem oraz roboty branży elektrycznej. Za realizację prac otrzyma ponad 2 mln zł. Czas na sfinalizowana wykonawca zadania ma do lipca 2024 r.

Nie sposób wymienić wszystkich inwestycji drogowych ostatnich lat. Najważniejsze to m.in. przebudowa ul. Warszawskiej w Kościelcu, wzdłuż której powstały chodnik i ścieżka rowerowa. Trzeba również wspomnieć o nowym połączeniu drogowym do terenów przemysłowych. Jest ono kluczowe, by gmina mogła myśleć o stworzeniu strefy przemysłowej, a tym samym wzbogacać swój budżet nowymi podatkami. Samorząd stał się też właścicielem drogi serwisowej wzdłuż autostrady A1 i wybudował odchodzącą od niej 500-metrową ulicę, która, co trzeba podkreślić, została w całości sfinansowana z pozyskanych środków zewnętrznych. Praktycznie nie ma dróg w gminie Rędziny zrealizowanych bez pozyskanego z zewnątrz dofinansowania. Trudno tu nie wspomnieć przy tej okazji o ulicach Prostej, Wodnicy, a zwłaszcza o połączeniu Marianki Rędzińskiej  z Kościelcem i Rudnikami. To właśnie ta droga będzie służyła w przyszłości rozwojowi strefy przemysłowej i już służy mieszkańcom gminy, nie tylko w kwestii wygody komunikacyjnej, ale także bezpieczeństwa w razie nagłych wypadków. Dzięki nowej drodze straż pożarna z Kościelca jest w stanie znacząco skrócić czas dojazdu do zdarzeń np. w Mariance Rędzińskiej. Zresztą nowe połączenie zapobiega odcięciu tej miejscowości od reszty gminy, a tym samym wykluczeniu społecznemu jej mieszkańców, co miało miejsce np. podczas remontów przejazdów kolejowych.

Gruntownie przebudowana została ul. Sadowa w Koninie. Projektowana jest ul. Jana Pawła II w Kościelcu, gmina jest na etapie uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych na tę drogę. W samorządowym budżecie został też przewidziany brakujący odcinek Jana Pawła II i wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej także chodniki i ścieżkę rowerową.

Oprócz wykonanych i przebudowanych dróg, gmina przeznacza środki na nowe nawierzchnie asfaltowe dbając tym samym o bezpieczeństwo mieszkańców. Należy tu wymienić nakładki na Osiedlu w Rędzinach, czy na ul. Madalińskiej w Kościelcu, która została rozjeżdżona przez ciężarówki podczas budowy autostrady.

Oprócz bogatej infrastruktury drogowej na uwagę zasługują nowe chodniki, m.in. na wspomnianych już ulicach Warszawskiej w Kościelcu, Srebrnej w Mariance Rędzińskiej, Nowej w Rędzinach, czy dobudowa chodnika wzdłuż DK91.

 

mapa drogi v3.13

Mówiąc o drogach na terenie gminy Rędziny trzeba bezwzględnie podkreślić, że samorząd uczestniczy w finansowaniu remontów dróg powiatowych podpisując stosowne porozumienia. W ciągu ostatnich kilku lat została wykonana pełna przebudowa drogi powiatowej w Mariance Rędzińskiej – ulicy Srebrnej, dróg powiatowych w Rudnikach i częściowo w Rędzinach, czyli ulic  Dworcowej i Fabrycznej oraz ulic Mstowskiej i Kieleckiej w Koninie. Niemniej jednak remonty i przebudowy dróg powiatowych są zadaniem własnym powiatów i one powinny je wykonywać. Jedynie dobrą wolą samorządu jest współfinansowanie przez gminę Rędziny tych zadań. Mieszkańcy powinni mieć świadomość, że inne gminy nie dokładają środków do inwestycji powiatowych, a mimo to drogi są robione.

Często przy wybudowanych drogach powstają ścieżki rowerowe. Będzie ich przybywać. Obecnie nasza gmina w ramach Subregionu Północnego aplikuje i ma zabezpieczone środki finansowe, aby wykonać wojewódzką drogę rowerową. Wyłoniona została już firma, która zaprojektuje tę ścieżkę w naszej gminie. Ścieżki rowerowe są jednym z priorytetów gminy Rędziny i będą powstawać w miarę możliwości przy nowo projektowanych drogach, żeby nasza gmina była rozpoznawalna pod względem turystycznym.

Jeśli chodzi o plany drogowe, gmina przygotowuje się do utwardzenia drogi za Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach i ul. Krótkiej w Koninie. Prace mają być sfinalizowane w tym roku.

Środki finansowe na realizację tych zadań wójt Paweł Militowski ujął w projekcie budżetu na 2024 r., który następnie uchwaliła Rada Gminy.

– W przypadku Rędzin chodzi o uliczkę biegnącą od ul. Wolności za CUS-em. Jesteśmy na etapie tworzenia dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu – informuje wójt.

Jeśli chodzi o Konin utwardzenie czeka odcinek ul. Krótkiej, która biegnie od ul. Szkolnej do ul. Leśnej i obecnie jest drogą gruntową.To inwestycja realizowana w partnerstwie z gminą Mstów, gdyż ulica biegnie po granicy między obydwoma gminami – wyjaśnia Paweł Militowski. Rędziński samorząd wystarał się także o dofinansowanie tej inwestycji z budżetu województwa śląskiego.

433103343 3683497275241206 1114755292479546486 n

Gmina dba o to, żeby mieszkańcy poruszający się na własnych nogach, mogli to robić bezpiecznie i komfortowo. W perspektywie kilku miesięcy powstanie też chodnik między Rędzinami i Koninem przy ul Nowej. Zadanie inwestycyjne ujęto w budżecie gminy na rok 2024. Urząd przygotowuje dokumentację przetargową.

– Inwestycja polega na budowie brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Nowej, od                        ul. Witosa do granicy Rędzin i Konina. Celem inwestycji jest zachowanie ciągłości chodnika na ul. Nowej od drogi krajowej nr 91 do drogi powiatowej, czyli ul. Kieleckiej w Koninie – podkreśla wójt Paweł Militowski.

 Gmina wcześniej wybudowała chodnik przy ul. Nowej od szeregowców do ul. Witosa.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn