Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Podnosimy kompetencje uczniów i nauczycieli
9 marca 2021, 14:27

Podnosimy kompetencje uczniów i nauczycieli

EFS Inwestycje i remonty

W grudniu gmina rozpoczęła w partnerstwie z firmą Future Agnieszka Gorzyńska realizację projektu unijnego pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Rędziny”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia i szkolenia są adresowane do uczniów i nauczycieli dwóch naszych szkół.
Podnosimy kompetencje uczniow i nauczycieli 700x362 1

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów oraz kompetencji zawodowych u nauczycieli. W przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach mowa o 135 uczniach (w tym zniwelowanie deficytu u 8 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), natomiast w Szkole Podstawowej w Koninie u 85 uczniów (zniwelowanie deficytu u czterech ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Jeśli chodzi o podnoszenie kompetencji zawodowych, projekt skierowany jest do 13 nauczycieli ZSP nr 2 oraz 9 nauczycieli SP w Koninie.

W ramach część projektu dotyczącej uczniów, przewidziano zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone metodą eksperymentu oraz zajęcia specjalistyczne. Chodzi o kształtowaniu umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy takich jak: matematyczno-przyrodnicze, posługiwania się językami obcymi. Podczas zajęć dzieci i młodzież mają też okazję rozwijać umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, czy pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Z myślą o nauczycielach zaplanowano specjalne szkolenia. Ponadto projekt obejmuje zakup niezbędnych pomocy do prowadzenia zajęć.

Projekt rozpoczyna się 01.12.2020r. Całość potrwa do 30.06.2021 r. Przyznane na ten cel dofinansowanie unijne na poziomie 905 w wynosi 375 907,50 zł, natomiast całość 417 675,00 zł. Gmina jest liderem projektu, partnerem natomiast firma Future Agnieszka Gorzyńska.

Projekt „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie  Rędziny”  jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn