Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Rędziny
6 kwietnia 2021, 14:31

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Rędziny

EFS Inwestycje i remonty

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie trwa projekt: „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Rędziny”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projektem objęci zostali zarówno uczniowie jak i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie. Jego realizacja rozpoczęła się od 1 grudnia 2020r. i potrwa do 30 czerwca 2021 roku. Najważniejszym jego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych u 85 uczniów, poprawa efektywności kształcenia ogólnego, ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Dzięki projektowi 9 nauczycieli uczestniczyło w cyklu szkoleń w zakresie wykorzystania metod eksperymentu w dydaktyce oraz wdrożenia pracy z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy.

Uczniowie w ramach projektu uczestniczą w zajęciach dodatkowych rozwijających ( prowadzonych metodą eksperymentu) oraz specjalistycznych. W zakresie działań projektowych szkoła i uczniowie skorzystali na zakupie dodatkowych pomocy naukowych służących do prowadzenia zajęć.

Środki finansowe na realizację projektu zostały naszej gminie przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Wartość całkowita projektu i zarazem wszystkie koszty kwalifikowane to 417 675,00 zł, natomiast dofinansowanie wynosi 375 907,50 zł (90 proc. Kosztów).


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn