Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Panele fotowoltaiczne i pompy ciepła zostaną zamontowane w domach mieszkańców
27 stycznia 2023, 11:27

Panele fotowoltaiczne i pompy ciepła zostaną zamontowane w domach mieszkańców

Obraz1

Panele fotowoltaiczne i pompy ciepła zostaną zamontowane w domach mieszkańców

Wybrany w przetargu wykonawca budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w formule „zaprojektuj i wybuduj”, prowadzi już wizje u mieszkańców i prace projektowe. Inwestycja zostanie zrealizowana m.in. dzięki unijnemu dofinansowaniu, w ramach projektu partnerskiego, w którym liderem jest gmina Rędziny, a partnerem gmina Mstów.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gmin: Rędziny i Mstów”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU, dla działania: 14.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU.

Wartość całkowita projektu partnerskiego to 8 363 914,71 zł, przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej na poziomie 6 570 292,60 zł. Zakres prac obejmie realizację prac budowlano-instalacyjnych i projektowych dotyczących paneli fotowoltaicznych oraz powietrznych i gruntowych pomp ciepła. W obu przypadkach montaż instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) poprzedzi wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z aktualnym prawem budowlanym uzgodnień, opinii i decyzji.

Szersze wykorzystanie OZE pozwala ograniczyć zanieczyszczenie powietrza

Projekt przyczyni się do wzrostu wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), ograniczenia niskiej emisji, w tym zmniejszenia zanieczyszczeń: CO2 i pyłu PM10, a w konsekwencji do poprawy stanu powietrza.

Realizacja inwestycji w partnerstwie będzie miała wpływ na osiągnięcie efektu synergii ze względu na uzyskanie znacznego rozmiaru redukcji zanieczyszczeń, jak również poprawy stanu środowiska naturalnego na większym obszarze woj. śląskiego.

Panele fotowoltaicznie w obu gminach, pompy ciepła tylko u nas

Jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne na terenie naszej gminy zamontowane zostaną 102 sztuki na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych (173 w gminie Mstów), podłączenie ich do istniejącej instalacji elektrycznej celem współpracy z układem wraz z udzieleniem gwarancji na wykonane roboty i dostarczone oraz zamontowane materiały.

W przypadku pomp ciepła mowa o 25 oddzielnych projektach tylko na obszarze gminy Rędziny, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z montażem oraz gwarancją.

Znalezienie wykonawcy nie przyszło łatwo. Z powodu trudnej sytuacji na rynku budowanym i szybko rosnących cen, w pierwszym przetargu dotyczącym naszej gminy, nie wpłynęła żadna oferta. W drugim zainteresowani już się pojawili, ale rozstrzał cenowy były spory – od ok. 4 mln zł do ponad 6,2 mln zł. Ostatecznie wybrano tę pierwszą ofertę, złożoną przez firmę PRO-ECO sp. z o.o. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonawca kończy już wizje u mieszkańców oraz rozpoczyna prace projektowe.

 

 

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn