OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rędziny ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.