Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Niebawem ruszy budowa kanalizacji na ul. Stalowej i Leśnej
19 marca 2019, 09:01

Niebawem ruszy budowa kanalizacji na ul. Stalowej i Leśnej

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

Urząd Gminy Rędziny rozstrzygnął przetarg nieograniczony na realizację prac budowlanych i w ubiegłym tygodniu podpisał umowę z wykonawcą. Część kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Stalowej i Leśnej w Rudnikach pokryje unijne dofinansowanie
Niebawem ruszy budowa kanalizacji na ul. Stalowej i Lesnej

To jedno z najważniejszych zadań, zaplanowanych w tegorocznym budżecie gminnym, zostanie zrealizowane w całości w 2019 roku. W połowie stycznia urząd gminy ogłosił przetarg nieograniczony, którego celem było wyłonienie wykonawcy prac. Zwycięzcą postępowania została firma Z.T.H.U. Stanisław Krupiński z Wrzosowej, która złożyła najkorzystniejszą dla gminy ofertę, opiewającą na kwotę ok. 2 mln i 886 tys. zł. Urząd wyznaczył termin zakończenia prac na 30 listopada, ale wykonawca deklaruje, żeby zrobi to do 11 października.

W granicach pasa drogowego na ul. Leśnej i Stalowej powstanie ponad 3200 m kanalizacji. Zaplanowano 527 m przyłączy kanalizacyjnych, 1050 m kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz 1632,80 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Wybudowane zostaną również m.in.: kompletna przepompownia ścieków, przyłącze energetyczne oraz wykonany przecisk pod Drogą Krajową nr 91. Zakres prac obejmuje też odtworzenie nawierzchni asfaltowej.

Tylko część kosztów budowy pokryją środki gminne. W ubiegłym roku projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach, ul. Stalowa i ul. Leśna” znalazł się na liście wniosków wybranych do dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Dokładnie rzecz biorąc unijne pieniądze gmina Rędziny pozyskała w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno – ściekowa Regionalny Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn