Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Dla Mieszkańców / Nabór wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest
16 marca 2022, 09:21

Nabór wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest

Ekologia

azbest

Informujemy, że Gmina Rędziny w 2022 roku planuje pozyskać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym ogłasza się nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Realizacja złożonych wniosków będzie jednak uzależniona od wielkości uzyskanego dofinansowania. Dofinansowanie obejmuje do 40% kosztów związanych z odbiorem, demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z domów oraz obiektów należących do osób fizycznych.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu czy też  montażu nowego pokrycia dachowego.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Rędziny, na której są zlokalizowane wyroby zawierające azbest. W ramach zadania planuje się pokryć koszty związane z demontażem pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów.

Warunkiem realizacji przez Gminę Rędziny zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach.

Wykonawcą prac objętych dofinansowaniem na terenie Gminy Rędziny będzie jedna firma wybrana przez tutejszy urząd w drodze przetargu.

Wszyscy zainteresowani usunięciem odpadów zawierających azbest w 2022r. proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Rędzinach, pok. 16, tel. 34 327-90-14 wew. 116.

Termin składania wniosków upływa  15.04.2022r.

Wymagane dokumenty:

  • Kompletny wniosek o odbiór odpadów zawierających azbest,
  • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
  • Kolorowe zdjęcia obiektu, z którego demontowane będą odpady zawierające azbest lub zdjęcia zdemontowanych i zdeponowanych  odpadów zawierających  azbest  –  wraz z dokładnym pomiarem powierzchni i opisem zawierającym adres nieruchomości, na której się znajdują.

Druki wniosku oraz druki oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania odpadów zawierających azbest  dostępne są w Urzędzie Gminy w Rędzinach pok. 116 lub na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy w Rędzinach: www.redziny.pl w zakładce Formularze i wnioski oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

wniosek – azbest 2022


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn