Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Na co będą przeznaczone środki z funduszu sołeckiego w Mariance Rędzińskiej?
6 września 2022, 14:45

Na co będą przeznaczone środki z funduszu sołeckiego w Mariance Rędzińskiej?

Na wczorajszym zebraniu w sołectwie Marianka Rędzińska mieszkańcy zadecydowali, na co przeznaczą pieniądze
w ramach przyszłorocznego funduszu sołeckiego. Mieszkańcy sołectwa mieli do rozdysponowania 39 972,43 zł.

Wpłynął tylko jeden wniosek, od Sołtysa i rady sołeckiej, ten wniosek został poddany pod głosowanie podczas zebrania. We wniosku zawarto następujące zadania: Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania terenu przy filii GOK oraz drogi wraz z oświetleniem w Mariance Rędzińskiej; wkład własny do projektu pn. Inicjatywa sołecka – zakup i montaż zabawek na plac zabaw; organizację festynu z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Wójta Gminy Rędziny; dotację na zakup materiałów do remontu płotu przy remizie OSP Rędziny.

Mieszkańcom podczas zebrania przedstawiono informacje w zakresie inwestycji realizowanych na terenie naszej gminy, wskazano inwestycje, które będą przeprowadzone np. połączenie Marianki Rędzińskiej z Rudnikami i Kościelcem, na które Gmina Rędziny pozyskała środki rządowe. Ogłoszenie przetargu nastąpi do dnia 15 marca 2023 roku.

Wspomniano również mieszkańcom sołectwa Marianka Rędzińska, że podpisano umowę na kanalizację ulicy Kościuszki. Mimo, że nie jest to ulica należąca do sołectwa Marianka Rędzińska, jest to ważna informacja dla mieszkańców ze względu na łatwiejszą komunikację.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn