Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Można ubiegać się o dotację do przyłączy kanalizacyjnych do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Mariance Rędzińskiej oraz ul. Wodnica i Willowej w Rudnikach
17 stycznia 2019, 13:02

Można ubiegać się o dotację do przyłączy kanalizacyjnych do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Mariance Rędzińskiej oraz ul. Wodnica i Willowej w Rudnikach

flagi

 

Zgodnie z decyzją Rady Gminy Rędziny istnieje możliwość otrzymania dotacji z tytułu przyłączania posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Mariance Rędzińskiej oraz ul. Wodnica i Willowej w Rudnikach Realizacja inwestycji została dofinansowana ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie    5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Całkowita wartość projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki ”  to 6 963 852,39 zł.  Kwota dofinansowania pozyskanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  to 2 961 403,56 zł.

Maksymalna wysokość dotacji to 70% poniesionych kosztów z tytułu wykonania przyłącza do poszczególnych posesji, lecz nie więcej niż 1.000 zł. Warunkiem otrzymania dotacji jest: złożenie wniosku w UG Rędziny, podpisanie umowy dotacji zgłoszenia zamiaru wykonania podłączenia instalacji wewnętrznej posesji

do kanalizacji sanitarnej – do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie oraz po  zrealizowaniu inwestycji złożenie do UG Rędziny wniosku o rozliczenie zadania. Do wniosku trzeba dołączyć następujące dokumenty: faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki na wykonanie przyłącza

do kanalizacji sanitarnej (w przypadku płatności przelewem bankowym – potwierdzenie przelewu), umowę o odprowadzanie ścieków, protokół odbioru przyłącza przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne (w przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia). Na podstawie złożonych dokumentów zostanie ustalona wysokość dotacji do przekazania wnioskodawcy.

Dotacja zostanie przekazania na konto wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty rozliczenia dotacji, zatwierdzonej przez Wójta Gminy Rędziny lub poprzez wypłatę w kasie Urzędu Gminy Rędziny przy ul. Wolności 87 – informuje Urząd Gminy Rędziny. Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej

na ulicach: Połanieckiej, Srebrnej, Prostej i Kwiatowej w Mariance Rędzińskiej oraz Wodnica i Willowej w Rudnikach, rozpoczęły się jesienią 2017 roku, a zakończyły latem 2018. Urząd gminy pozyskał

na ten cel ponad 3 mln zł unijnej dotacji. Zakres prac, wykonywanych przez firmę Insbud z Tarnowa, objął

m.in. budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego o długości prawie 6 km oraz 288 przyłączy. (PW)

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn