Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rędziny
27 czerwca 2017, 18:43

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rędziny

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

 

flagi

W dniu 27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-092/16 dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT

Projekt Gminy Rędziny pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rędziny ”  został wybrany do dofinansowania.

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rędziny poprzez wymianę istniejących ( 215 szt.) opraw oświetleniowych na oprawy LED wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi zapewniającymi poprawne działanie oświetlenia oraz ze względu na zły stan techniczny istniejącej infrastruktury ( w tym : wymiana wysięgników, zasilania). Inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowościach: Kościelec, Rudniki, Rędziny, Konin i Marianka Rędzińska.

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Rędziny w wyniku modernizacji oświetlenia, a w konsekwencji zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa w transporcie publicznym.

Całkowita wartość projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rędziny”  to 341 140,50 zł.  Kwota dofinansowania pozyskanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  to 238 789,80 zł.

IMG 20180219 152236


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn