Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RĘDZINY
21 czerwca 2019, 18:48

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RĘDZINY

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

flagi

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RĘDZINY

W dniu 21 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski oraz Skarbnik Gminy Rędziny Aneta Pasieka podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminie Rędziny”. Projekt realizowany będzie w ramach działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rędziny poprzez wymianę istniejących ( 229 szt.) opraw oświetleniowych na oprawy LED wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi zapewniającymi poprawne działanie oświetlenia oraz ze względu na zły stan techniczny istniejącej infrastruktury ( w tym : wymiana wysięgników, zasilania). Inwestycja zostanie zrealizowana do końca bieżącego roku w miejscowościach: Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny oraz Konin.

Montaż energooszczędnych opraw LED:

• ul. Wolności Kościelec (łączna moc 1,22 kW) – 20 szt.

• ul. Madalińska Kościelec (łączna moc 0,356 kW) – 8 szt.

• Madalin: główna droga + boczna droga (łączna moc 0,455 kW) – 10 szt.

• ul. Stalowa Rudniki (łączna moc 2,142 kW) – 21 szt.

• ul. Wojska Polskiego: kier. Kościelec Rudniki (łączna moc 0,522 kW) – 9 szt.

• ul. Mstowska Rudniki (łączna moc 2,322 kW) – 23 szt.

• ul. Szkolna Rędziny (łączna moc 0,87 kW) – 15 szt.

• ul. Polna Rędziny (łączna moc 0,2025 kW) – 5 szt.

• ul. Nowa i ul. Rędzińska Rędziny (łączna moc 1,450 kW) – 19 szt.

• ul. Działkowiczów Rędziny (łączna moc 2,092 kW) – 28 szt.

• ul. Mickiewicza i ul. Broniewskiego Rędziny (łączna moc 2,284 kW) – 38 szt.

• ul. Kielecka Konin (łączna moc 3,366 kW) – 33 szt.

RAZEM: 229 szt.

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Rędziny w wyniku modernizacji oświetlenia, a w konsekwencji zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa w transporcie publicznym.

Całkowita wartość projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminie Rędziny”  to 393 526,20 zł.  Kwota dofinansowania pozyskanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 323 216,32zł


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn