Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / LXX Sesja Rady Gminy Rędziny
28 marca 2024, 12:49

LXX Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 04 kwietnia 2024 roku (tj. czwartek) o godz. 15:30 w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, ul. Wolności 126, LXX Sesję Rady Gminy Rędziny.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z LXVIII i LXIX sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy Rędziny z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rędziny na rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rędziny na lata 2024-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rędziny za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny w 2024 roku na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowane przez osoby fizyczne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowościach Kościelec, Karolina i Madalin.
11. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
12. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
13. Zamknięcie obrad LXX Sesji Rady Gminy Rędziny.

 

Wyniki RG-436-LXX-2024

Wyniki RG-437-LXX-2024

Wyniki RG-438-LXX-2024

Wyniki RG-439-LXX-2024

Wyniki RG-440-LXX-2024

Wyniki RG-435-LXX-2024


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn