Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / LXVII Sesja Rady Gminy Rędziny
13 grudnia 2023, 07:30

LXVII Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 19 grudnia 2023 roku (tj. wtorek) o godz. 14:30 w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, ul. Wolności 126, LXVII Sesję Rady Gminy Rędziny.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z LXVI sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2024-2032.
8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rędziny na 2024r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania wójta Gminy Rędziny do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” Gminy Rędziny na lata 2024-2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rędziny i Konin w Gminie Rędziny.
14. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
15. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
16. Zamknięcie obrad LXVII Sesji Rady Gminy Rędziny.

Wyniki RG-409-LXVII-2023

Wyniki RG-410-LXVII-2023

Wyniki RG-411-LXVII-2023

Wyniki RG-412-LXVII-2023

Wyniki RG-413-LXVII-2023

Wyniki RG-414-LXVII-2023

Wyniki RG-415-LXVII-2023

Wyniki RG-416-LXVII-2023

Wyniki RG-417-LXVII-2023


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn