Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / LXVI Sesja Rady Gminy Rędziny
22 listopada 2023, 14:05

LXVI Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 28 listopada 2023 roku (tj. wtorek) o godz. 15:30 w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, ul. Wolności 126, LXVI Sesję Rady Gminy Rędziny.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z LXV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregion Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/19/2010 Rady Gminy Rędziny z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu (Dz. Urz. Woj. Śl. z
2010 nr 153 poz. 2493).
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w Gminie Rędziny.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rędziny do roku 2026 z perspektywą do roku 2030.
16. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
17. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
18. Zamknięcie obrad LXVI Sesji Rady Gminy Rędziny.

 

 

Wyniki RG-399-LXVI-2023

Wyniki RG-400-LXVI-2023

Wyniki RG-401-LXVI-2023

Wyniki RG-402-LXVI-2023

Wyniki RG-403-LXVI-2023

Wyniki RG-404-LXVI-2023

Wyniki RG-405-LXVI-2023

Wyniki RG-406-LXVI-2023

Wyniki RG-407-LXVI-2023

Wyniki RG-408-LXVI-2023

Wyniki RG-398-LXVI-2023


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn