Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / LXV Sesja Rady Gminy Rędziny
24 października 2023, 17:13

LXV Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 31 października 2023 roku (tj. wtorek) o godz.15:30 w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, ul. Wolności nr 126, odbędzie się LXV Sesja Rady Gminy Rędziny.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z LXIV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023- 2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 do 2027r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Rędziny niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rędziny.
10. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
11. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
12. Zamknięcie obrad LXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rędziny.

 

Wyniki 394-LXV-2023

Wyniki 395-LXV-2023

Wyniki 396-LXV-2023

Wyniki 397-LXV-2023

Wyniki 393-LXV-2023


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn