Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / LXIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rędziny
9 października 2023, 13:11

LXIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 12 października 2023 roku (tj. czwartek) o godz.16:30 w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 86 (sala sesyjna), odbędzie się LXIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rędziny.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023- 2032.
5. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej w zakresie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
6. Zamknięcie obrad LXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rędziny.

Wyniki głosowania 390

Wyniki głosowania 391

Wyniki głosowania 392

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn