Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / LVI Sesja Rady Gminy Rędziny
21 grudnia 2022, 18:08

LVI Sesja Rady Gminy Rędziny

     Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2022 roku (tj. środa )  o godz. 17:00 w Centrum Usług Społecznościowych, LVI Sesję Rady Gminy Rędziny.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2023-2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rędziny na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny
  z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
 13. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
 14. Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Gminy Rędziny.

 

wyniki głosowania do RG-341-LVI-2022

wyniki głosowania do RG-342-LVI-2022

wyniki głosowania do RG-343-LVI-2022

wyniki głosowania do RG-344-LVI-2022

wyniki głosowania do RG-337-LVI-2022

wyniki głosowania do RG-338-LVI-2022

wyniki głosowania do RG-339-LVI-2022

wyniki głosowania do RG-340-LVI-2022


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn