Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / LII Sesja Rady Gminy Rędziny
20 września 2022, 17:47

LII Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 27 września 2022 roku (tj. wtorek) o godz. 16:30, w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, LII Sesję Rady Gminy Rędziny.

Proponowany porządek obrad:  

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata2022-2032.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
  7. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
  8. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
  9. Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn