Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Kto poprowadzi szkolenia nauczycieli w ramach projektu unijnego?
12 października 2020, 10:31

Kto poprowadzi szkolenia nauczycieli w ramach projektu unijnego?

EFS ZSP Rędziny 1

Urząd Gminy Rędziny ogłosił konkurs na świadczenie usługi prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu „Edukacja jutra w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gminie Rędziny”.

Projekt „Edukacja jutra” jest realizowany w szkole „na górce” od początku września 2020 r. Skierowany zarówno do młodzieży szkolnej, jak i nauczycieli. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji kluczowych u 170 uczniów. Chodzi też o podniesienie kompetencji zawodowych u 17 nauczycieli.

Realizowane są i będą zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej rozwijające kompetencje kluczowe (prowadzone metodą eksperymentu), zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne oraz prowadzone zajęcia specjalistyczne i szkolenia dla nauczycieli doskonalące ich kompetencje. W tym ostatnim zakresie urząd gminy ogłosił niedawno konkurs. Szuka podmiotu, który podejmie się organizacji szkoleń w okresie od 26 października do 30 listopada 2020 r.

Oferty można zgłaszać do piątku 16 października, do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 9.30. Niezbędne szczegóły na ten temat można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rędziny.

„Edukacja jutra w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gminie Rędziny” to kolejny projekt, na realizację którego urząd gminy pozyskał środki unijne. Potrwa do końca czerwca 2021 r. Całkowita wartość zadania to 295 525 zł, w tym dofinansowanie unijne w wysokości 265 972,50 zł, przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

loga pod tekst


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn