Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Konsultacje Społeczne
10 sierpnia 2023, 11:46

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

Wójt Gminy Rędziny zaprasza mieszkańców sołectwa Rędziny Okupniki do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Rędziny Okupniki.

Sposób, tryb i termin przeprowadzenia konsultacji określa Zarządzenie nr 0050.124.2023 Wójta Gminy Rędziny z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie zmiany statutu sołectwa Rędziny Okupniki.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach od 10 sierpnia 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. włącznie.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zbierania uwag, opinii i propozycji zmian do projektu uchwały na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Rędziny w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie zmiany statutu sołectwa Rędziny Okupniki.

Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Rędziny, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i tablicach ogłoszeń w sołectwie Rędziny Okupniki.

Projekt uchwały Rędziny Okupniki

Załącznik Rędziny Okupniki

Zarządzenie nr 0050.124.2023

Protokół z konsultacji


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn