Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Konsultacje społeczne
25 sierpnia 2022, 11:05

Konsultacje społeczne

Konsultacje Społeczne

Wójt Gminy Rędziny zaprasza mieszkańców sołectwa Kościelec do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutu sołectwa Kościelec.

Sposób, tryb i termin przeprowadzenia konsultacji określa Zarządzenie nr 0050.101.2022 Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kościelec.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach od 26.08.2022 r. do 09.09.2022 r. włącznie.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zbierania uwag, opinii i propozycji zmian do projektu uchwały na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Rędziny w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kościelec.

Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Rędziny, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i tablicach ogłoszeń w sołectwie Kościelec.

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Zarządzenie 0050.101.2022

Projekt Uchwały

Fomularz do zgłaszania uwag

Konsultacje Kościelec


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn