Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI
29 listopada 2022, 12:41

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI

Konsultacje Społeczne

Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje następujących projektów uchwał Rady Gminy Rędziny:

  • w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 30.11.2022 roku do 13.12.2022 roku.

Uwagi i opinie do przedmiotowych projektów uchwał można przesłać w terminie do dnia: 13.12.2022r.

  • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
  • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny, ul. Wolności 87.

 

W załączeniu:

projekt uchwały

projekt uchwały

Formularz opinii

wyniki konsultacji


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn