Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Kolejny projekt unijny w naszych szkołach

Kolejny projekt unijny w naszych szkołach

1111

Urząd Gminy Rędziny pozyskał dofinansowanie unijne na realizację projektu pn. „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu”.

Wartość całkowitą projektu oszacowano na 424,4 tys. zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 360 697,50 tys. zł. Urząd Gminy Rędziny pozyskał je w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnych w Kościelcu i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach – w terminie do końca czerwca 2023 r. Celem głównym jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów oraz nauczycieli. W ramach projektu przewidziano organizację zajęć dodatkowych dla uczniów rozwijających kompetencje kluczowe, prowadzonych metodą eksperymentu oraz zajęć specjalistycznych i szkoleń dla nauczycieli doskonalących ich kompetencje. Ponadto przewidziano zakup niezbędnych pomocy do prowadzenia zajęć.

 

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

© 2023 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn