Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Kolejny projekt unijny w naszej szkole. Gmina pozyskała ponad 251 tys. zł
7 września 2020, 09:08

Kolejny projekt unijny w naszej szkole. Gmina pozyskała ponad 251 tys. zł

EFS Inwestycje i remonty

Od początku września Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rędzinach realizuje projekt „Edukacja jutra w ZSP nr 1”, dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Urząd Gminy Rędziny ponownie skutecznie aplikował o wsparcie finansowe.
ZSP nr 1 Redziny

Projekt jest skierowany zarówno do młodzieży szkolnej, jak i nauczycieli. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji kluczowych u 170 uczniów, w tym zniwelowanie deficytu u 16 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Chodzi też o podniesienie kompetencji zawodowych u 17 nauczycieli.

Realizowane są i będą zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej rozwijające kompetencje kluczowe (prowadzone metodą eksperymentu) oraz zajęcia specjalistyczne, jak również szkolenia dla nauczycieli doskonalące ich kompetencje. Ponadto zakupione będą niezbędne pomoce do prowadzenia zajęć.

Projekt rozpoczął się 01.09.2020, zakończył 30.06.2021 r. Całkowita wartość zadania to 295 525 zł, w tym

dofinansowanie unijne wynosi 251 196,25 zł. Urząd Gminy Rędziny po raz kolejny skutecznie aplikował o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Tym razem to pieniądze przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

To również kolejny projekt edukacyjny w podlegającej gminie Rędziny placówce oświatowo-wychowawczej, który doszedł do skutku dzięki unijnemu wsparciu. Tylko w ostatnich latach pozyskane dofinansowania umożliwiły uczniom rozwinąć kreatywność i poprawić efekty kształcenia (projekt „Nowy wymiar edukacji” w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Kościelcu  i Rudnikach), a w Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy wchodzącym w skład ZSP nr 1 w Rędzinach uruchomiono dodatkowe miejsca dla dzieci i zapewniono znacznie lepsze warunki (projekt „Przedszkole Marzeń w Gminie Rędziny”).


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn