Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego zakończony
28 maja 2021, 14:31

Kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego zakończony

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

Końca dobiegła realizacja projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w gminie Rędziny”. W ramach prowadzonych przez kilka miesięcy prac, na sfinansowanie których gmina pozyskała środki unijne, wymienionych zostało w sumie 267 sztuk istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.

logotypUE

Na realizację projektu oświetleniowego nasza gmina pozyskała dofinansowanie unijne w wysokości 272 650,85 zł. Koszty kwalifikowalne projektu wyniosły 320 650,85 zł.

Wykonawcą prac w terenie była firma Obi Complex z Żor, która wygrała przetarg ogłoszony pod koniec 2020 r. przez Urząd Gminy Rędziny. Roboty ruszyły pod koniec lutego 2021 r., a zakończyły się w czerwcu.

Oprócz wymiany opraw, założono też nowe wysięgniki wraz z przewodami i bezpiecznikami wzdłuż wybranych ulic w miejscowościach: Kościelec, Rudniki, Rędziny, Marianka Rędzińska i Konin. W sumie wymienionych zostało 267 opraw oraz po 207 wysięgników i bezpieczników.

Przy tych ulicach zamontowano energooszczędne oprawy

28 LED-ów pojawiło się w Kościelcu na ulicach: Wiatrakowej, Ogrodowej, Krótkiej i Młyńskiej. W przypadku Rudnik zaplanowano wymianę 83 opraw na ulicach: Strażackiej, Leśnej, Wesołej, Glinianki, Częstochowskiej, Szkolnej — ZSP Rudniki. Stolica gminy zyskała 64 nowe oprawy typu LED, które zamontowano na ulicach: Cmentarnej, Kocha, Jaskrowskiej, Polnej, Okupnickiej, Łąkowej, Stawowej, Żabiej, Miłosza, Sienkiewicza, Żeromskiego, Reymonta, Zapolskiej, Nałkowskiej i Orzeszkowej. W Koninie z kolei zainstalowano 56 LED-ów na ulicach: Parkowej, Zakładowej, Krótkiej, Leśnej i Słonecznej. Nowe energooszczędne oprawy w ilości 36 sztuk pojawiły się ponadto przy ul. Srebrnej w Mariance Rędzińskiej.

Unijne dofinansowanie Urząd Gminy Rędziny pozyskał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFRR dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; – działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; – poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie — RIT.

Był to już trzeci w ciągu ok. trzech lat duży projekt unijny dotyczący modernizacji oświetlenia ulicznego realizowany na terenie naszej gminy Rędziny. W ramach wcześniejszych dwóch zamontowano ponad 440 opraw typu LED.

Miarodajne korzyści dla gminy i mieszkańców

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2, a w konsekwencji poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Gmina przyczyni się w ten sposób do ograniczenia zmian klimatycznych. To z kolei przyniesie poprawę stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Przedsięwzięcie wpłynie również na zwiększenie atrakcyjności i wzrost jakości transportu publicznego.

Modernizacja oświetlenia przyniesie gminie i mieszkańcom także inne miarodajne korzyści. Przede wszystkim nastąpi zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz redukcja kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury (zmniejszenie kosztów energii elektrycznej). Nowoczesne oświetlenie zapewni lepsze warunki i wzrost bezpieczeństwa na drogach w granicach gminy – zarówno dla pieszych jak i kierowców.

Pozytywnym efektem będzie też poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzania, inwestowania i zamieszkania.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn