Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / IV Sesja Rady Gminy Rędziny
21 maja 2024, 16:23

IV Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) informuję, że 28 maja 2024 roku (tj. wtorek) o godz. 17:00 w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, ul. Wolności 126, odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Rędziny.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z II sesji i III nadzwyczajnej sesji zostały zgłoszone uwagi.
  4. Informacja z działalności Wójta Gminy Rędziny z okresu międzysesyjnego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rędziny.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  7. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
  8. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
  9. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Rędziny.

Wyniki RG-7-II-2024

Wyniki RG-6-II-2024

Wyniki RG-5-II-2024

Wyniki RG-3-II-2024

Wyniki RG-4-II-2024


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn