Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Informacja na temat projektu dotyczącego dostępności i jakości usług społecznych
9 października 2023, 07:44

Informacja na temat projektu dotyczącego dostępności i jakości usług społecznych

INFORMACJA page 0001(1)

Beneficjent Gmina Rędziny wraz z Realizatorem Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rędzinach informuje, iż rzeczowa realizacja projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości usług społecznych w Gminie Rędziny poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych” została zakończona. Jednocześnie informujemy, zgodnie z Regulaminem Konkursu Gmina Rędziny wraz z Realizatorem Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rędzinach zobowiązuje się do utrzymania utworzonych 15 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu w okresie trwałości projektu. Jednocześnie informacja ta została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rędziny.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn