Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Gmina Rędziny uzyskała ponad 1,1 mln zł na rewitalizację Dworu Wereszczyńskich
17 lipca 2023, 09:56

Gmina Rędziny uzyskała ponad 1,1 mln zł na rewitalizację Dworu Wereszczyńskich

dwór Wereszczyńskich gmina rędziny

Dzięki staraniom władz gminy Rędziny zabytkowy Dwór Wereszczyńskich w Kościelcu częściowo odzyska dawny blask. Samorząd otrzymał ponad 1,1 mln zł dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów.

 Środki z tego programu są przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane. Gmina Rędziny złożyła pięć wniosków dotyczących zabytkowego Dworu Wereszczyńskich w Kościelcu. Dofinansowanie uzyskały trzy z nich.

Od początku mojego urzędowania w gminie podejmowałem rozmowy z mieszkańcami na temat odrestaurowania i wykorzystania w przyszłości budynku Dworku Wereszczyńskich  – mówi Paweł Militowski, wójt gminy Rędziny. – To piękny obiekt z niezwykłą historią, nasze lokalne dziedzictwo. Naszym obowiązkiem jest o nie dbać i zachować dla przyszłych pokoleń. Ogromnie się cieszę, że dofinansowanie otrzymały trzy wnioski. Oczywiście, byłbym szczęśliwy, gdyby udało się ze wszystkimi. Na pewno jednak na tym nie poprzestanę. Chciałbym, żeby Dwór Wereszczyńskich został zrewitalizowany kompleksowo i w przyszłości służył wszystkim mieszkańcom jako obiekt krzewienia kultury.

Dwór Wereszczyńskich w Kościelcu

Dawny Dwór Wereszczyńskich w Kościelcu został wpisany do rejestru zabytków byłego woj. katowickiego w 1960 roku. Budynek powstał w XIX wieku na miejscu XVII-wiecznej budowli. Stanowił siedzibę rodziny Wereszczyńskich, ostatnich dziedziców Kościelca. W 1910 roku we dworze urodziła się w Wanda Wereszczyńska – częstochowska malarka. W 1941 roku majątek został odebrany Wereszczyńskim przez III Rzeszę, a po wojnie upaństwowiony przez władzę ludową. Ta wykorzystała dwór najpierw na siedzibę dla gromadzkiej rady narodowej, a potem na przedszkole, które funkcjonuje w nim do dzisiaj. Placówka posiada trzy oddziały przedszkolne, do których uczęszczają głównie dzieci z Kościelca, Madalina oraz Karoliny. Budynek znajduje się w centrum sołectwa Kościelec i jest głównym ośrodkiem skupiającym dzieci zarówno w okresie zajęć przedszkolnych, jak i poza nimi m.in. na placu zabaw przylegającym do placówki.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytów zostanie dofinansowana renowacja elewacji wejściowej, remont głównych schodów wejściowych do budynku oraz odrestaurowanie balkonu znajdującego się nad wejściem głównym. Projekt obejmuje odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych w strefie wejściowej oraz balkonowej. Ponadto obejmuje remont i odtworzenie konstrukcyjne części składowych zabytku tj. głównego balkonu z balustradą, schodów oraz filarów przed wejściem głównym, co zapewni stabilizację konstrukcyjną całej strefy wejściowej do budynku. Zaplanowana inwestycja w zakresie rekonstrukcji schodów wejściowych obejmuje m.in. zerwanie płytek ze schodów, oczyszczenie i wyrównanie powierzchni, wykonanie systemowej hydroizolacji, ułożenie nawierzchni antypoślizgowej o powierzchni strukturalnej wraz z renowacją zniszczonej elewacji wejściowej. Ponadto w ramach prac, konieczne jest wykonanie renowacji głównego balkonu wraz z filarami nad wejściem głównym w tym między innymi: odnowienie balustrady, wykonanie systemowej hydroizolacji, prace tynkarskie i malarskie.

Prace mają  zabezpieczyć, zachować i utrwalić części składowe zabytku, co poprawi bezpieczeństwo wychowanków przedszkola, nauczycieli, pracowników oraz pozostałych osób. Roboty zostały oszacowane na 140 tys. zł.  Gmina wnioskowała o ponad 137 200 zł i tyle otrzymała.  Pozostała kwota to wkład własny.

Akceptację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytów uzyskał również wniosek na wykonanie demontażu przestarzałych źródeł ciepła wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kościelcu wraz z montażem OZE (między innymi pompy ciepła). Zakres inwestycji objętej wnioskiem obejmuje w szczególności wymianę instalacji c.o w budynku, remont pomieszczenia kotłowni wraz z wejściem, wymianę kotła gazowego jako źródła szczytowego oraz całej instalacji, montaż instalacji OZE. Celem głównym prac jest m. in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, co doprowadzi do likwidacji zawilgoceń działających destrukcyjnie na budynek oraz poprawę efektywności energetycznej budynku oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wykonanie tych robót w połączeniu z modernizacją centralnego ogrzewania, to nakłady konieczne w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytkowego Dworu. Projekt zakłada proekologiczne rozwiązania. Prace zostały oszacowane na 490 tys. zł.  Gmina wnioskowała o ponad 480 200 zł i tyle otrzymała.  Pozostała kwota to wkład własny.

Trzeci wniosek, który zyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytów, zakłada wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia stropu i izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem piwnicy Dworu Wereszczyńskich. Zaplanowana do realizacji inwestycja obejmuje wykonanie docieplenia stropu, połaci dachowej, wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz murów pomieszczenia piwnicy wraz z przeprowadzeniem prac remontowych samego pomieszczenia piwnicy w zabytkowym Dworze. Zaplanowane prace obejmują nakłady konieczne na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabytku, co ma głównie na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowego budynku. Aktualnie zły stan fundamentów oraz murów piwnicy i brak docieplenia destrukcyjnie wpływa na cały zabytek, znacznie pogarszając jego stan techniczny. Taki stan obecny wynika z niewystarczających i ograniczonych środków finansowych budżetu gminy na realizację inwestycji których zadaniem jest utrzymanie budynku w stanie niepogorszonym. Realizacja projektu ma odpowiedzieć na zidentyfikowane problemy, których skutkiem jest m.in. niszczenie pomieszczeń znajdujących się nad piwnicami poprzez postępujące zawilgocenie. Przeprowadzenie inwestycji w znacznym stopniu spowoduje zabezpieczenie,

zachowanie i utrwalenie budynku przed dalszą jego degradacją oraz poprawi komfortu przebywających w głównej mierze dzieci w przedszkolu. Prace zostały oszacowane na 500 tys. zł.  Gmina wnioskowała o ponad 490 tys. zł i tyle otrzymała.  Pozostała kwota to wkład własny.

Dofinansowania nie otrzymały wnioski na modernizację nawierzchni dojazdów i ciągów pieszych oraz na szeroko prace remontowe wewnątrz budynku Dworu, m.in. uzupełnienie tynków, odtworzenie okien i drzwi, wymiany instalacji i podłóg.

Dwór Wereszczyńskich w Kościelcu

Dwór Wereszczyńskich w Kościelcu

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn