Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Ważne informacje:

Strona w przebudowie !!!

 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
13 stycznia 2022, 12:50

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

View Calendar
18/01/2022 16:30 - 18:00

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2021.1372 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 18 stycznia 2022r. (tj. wtorek)  o godz. 16.30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w trybie zdalnym obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm).

Porządek posiedzenia:

---------------------------

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rudniki
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
  3. Zaopiniowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
  4. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.

Osoby spoza komisji chcąc uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 113, lub mailem ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia przyjmowane do 17 stycznia 2022r.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2022 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn