Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny
5 czerwca 2023, 15:16

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 12 czerwca 2023 roku  (tj. poniedziałek) o godz. 17,00 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach, ul. Działkowiczów nr 20 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2022 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum zaufania.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2022 rok.
  4. Sprawy bieżące.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 
 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn