Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / Komisja  Infrastruktury, Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny
13 czerwca 2022, 22:01

Komisja  Infrastruktury, Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 13 czerwca 2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.30  posiedzenie Komisji  Infrastruktury, Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w Centrum Usług Społecznościowych w  Rędzinach ul. Wolności 126.

Porządek posiedzenia :          

  1. Wyrażenie opinii w przedmiocie obciążenia działki nr 47 k.m 8 (rów Pijawka obręb Kościelec) służebnością przejazdu, przechodu i przeprowadzenia mediów przez obszar o pow. 30 m2 do nieruchomości przyległej tj. działki nr 26 k.m. 8 obręb Kościelec, na rzecz każdoczesnego jej właściciela na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na zagospodarowanie części objętej służebnością poprzez jej utwardzenie i zabezpieczenie granic z zachowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Omówienie zakresu prac na ulicy Wiatrakowej w Kościelcu.
  3. Omówienie zakresu prac zbiornika wodnego zlokalizowanego n/kościoła w Kościelcu.
  4. Omówienie sprawy oświetlenia ul.Madalińskiej.
  5. Sprawy różne.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 
 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn