Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny Komisja Finansów i Samorządu Rady Gminy Rędziny
19 października 2023, 14:16

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny Komisja Finansów i Samorządu Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 24 października 2023 roku  r. (tj. wtorek ) o godz. 16,00  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności87

 

Porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 do 2027r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Rędziny niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Wypracowanie propozycji stawek podatku od nieruchomości.
  4. Wypracowanie propozycji stawek podatku od środków transportowych.
  5. Wypracowanie propozycji obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2024 rok
  6. Sprawy różne.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 
 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn