Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny
18 września 2023, 10:18

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 19 września 2023 roku  r. (tj. wtorek ) o godz. 16,00  posiedzenie Komisji  Infrastruktury, Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności.

 

Porządek posiedzenia :

  1. Zapoznanie się z sytuacja prawną w zakresie możliwości remontu kapliczki znajdującej się przy drodze krajowej nr 91
  2. Wyrażenie opinii w przedmiocie nabycia w drodze zakupu działki gruntowej oznaczonej numerem 289 obręb Rędziny Okupniki, o pow. 0.0508ha, na potrzeby budowy przepompowni ścieków.
  3. Wyrażenie opinii w przedmiocie nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Rędziny działek gruntowych oznaczonych numerami ewid. 21/3 o pow. 0.0020ha i nr 21/4 o pow. 0.0010 ha, k.m. 6 obręb Kościelec. Działki przeznaczone na poszerzenie ul. Madalińskiej w Kościelcu, w MPZP miejscowości Kościelec działki oznaczone symbolem 3KDL – tereny dróg publicznych – droga lokalna.
  4. Sprawy różne.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 
 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn