Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny
7 lutego 2023, 12:49

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 07 lutego 2023 roku r. (tj. wtorek ) o godz. 17,00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności.

Porządek posiedzenia :

1.   Wydanie opinii w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2023 roku.

2.   Wydanie opinii w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2O17 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i za­gospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomo­ści opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.   Wydanie opinii w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny.

4.   Wyrażenie opinii w przedmiocie sprzedaży działki oznaczonej nr ewid, 131/6 k.m. 5 obręb Rędziny Wyrazów, o pow. 0.0495 ha.

5.   Wyrażenie opinii w przedmiocie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr ewid. 103/6 o pow. 0.0112 ha i 103/7 o pow. 0.0051 ha k.m. 5 obręb Kościelec – działki zajęte pod drogi gminne.

6. Opracowanie planu Pracy Komisji na 2023 rok.

7. Sprawy różne.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 
 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn