Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
21 czerwca 2023, 09:28

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 27 czerwca 2023 roku  r. (tj. wtorek ) o godz. 16,30  posiedzenie Komisji  Infrastruktury, Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87 .

Porządek posiedzenia :

  1. Wyrażenie opinii w przedmiocie sprzedaży działek gruntowych oznaczonych nr ewid. 52/25, 52/27, 52/29, 52/31, 52/35, 52/37, 52/39, 52/41 k.m.6 obręb Rędziny Kolonia o łącznej pow. 1,0439 ha. Działki powstałe w wyniku podziałów działki 52/4 pozyskanej w procesie komunalizacji, w MPZP oznaczone symbolem 34MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
  2. Sprawy różne.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 
 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn