Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny
20 lutego 2024, 17:53

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023, poz. 40 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 27.02.2024r. (tj. wtorek) o godz. 13.45  posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, które odbędzie się w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, ul. Wolności 126.

Porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rędziny na rok 2024.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2024-2032.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Rędziny lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.
  4. Opracowanie planu Pracy Komisji na 2024 rok.
  5. Sprawy różne.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 
 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn