Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny
6 czerwca 2023, 14:30

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 12 czerwca  2023 roku (poniedziałek) o godz. 15,00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87.

Porządek posiedzenia :   

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023 – 2032.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rędziny za rok 2022.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2022 rok.
  5. Sprawy różne.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 
 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn