Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny
14 czerwca 2022, 13:43

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2022.559 z póżn.zm.)  z w o ł u j ę   na dzień 21 czerwca 2022r. (wtorek) o godz.15.00 w Centrum Usług Społecznościowych
w Rędzinach  posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

  Porządek posiedzenia:

—————————

 1. Omówienie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.
 2. Omówienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za okres 01.01.2021-31.12.2021.
 3. Omówienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach za rok 2021.
 4. Informacja o przygotowanej ofercie letniego wypoczynku dzieci
  i młodzieży przez placówki oświatowo-wychowawcze: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
  w Rędzinach, Gminna Hala Sportowa w Rędzinach.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania za 2021 rok z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rędziny na lata2021-2027.
 6. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach za rok 2021.
 7. Sprawy różne.

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 
 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn