Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny
27 marca 2024, 12:46

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023, poz. 40 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 04 kwietnia 2024r.(tj. czwartek) o godz. 14.00 posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny, które odbędzie się w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, ul. Wolności 126.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rędzinach.

2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rędziny za 2023 rok.

3. Sprawozdanie za 2023 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Rędzi-ny.

4. Sprawozdanie za rok 2023 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rędziny na lata 2022-2024.

5. Sprawy różne.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 
 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn