Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny
6 lutego 2024, 09:05

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023, poz. 40 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 13 lutego 2024 r.  (tj. wtorek ) o godz. 16.00  posiedzenie ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w które odbędzie w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności 87.

Porządek posiedzenia :

1. Podsumowanie Pracy Komisji za 2023 rok.

2. Opracowanie planu Pracy Komisji na 2024 rok.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc  w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku  z realizacją uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881).

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania                i  odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania tych usług.

6. Ocena wyników i osiągnięć w klubach sportowych i organizacjach pozarządowych w Gminie Rędziny:

– Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Rędziny

– Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR SERCA”

7. Sprawy różne.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 
 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn