Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny
14 listopada 2023, 17:22

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 21 listopada 2023 r. (tj. wtorek ) o godz. 15.45  posiedzenie ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności 87.

Porządek posiedzenia :        

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rędziny w roku szkolnym 2022/2023.
  2. Informacja dotycząca podjętych działań na rzecz mieszkańców Gminy Rędziny w okresie zimowym 2023/2024.
  3. Sprawozdanie z 2022r. z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rędziny na lata 2021-2027.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/19/2010 Rady Gminy Rędziny z dnia 23 czerwca 2010 r.  w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 nr 153 poz. 2493).
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w Gminie Rędziny.
  6. Sprawy różne.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 
 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn