Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / Komisja ds. Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
13 lutego 2024, 16:42

Komisja ds. Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Rędziny na lata 2024-2027.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych stanowiących
własność Gminy Rędziny.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowościach Kościelec, Karolina i Madalin.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny w rejonie ulicy Piaskowej.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-go planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska w rejonie ulicy Srebrnej.
8. Sprawy różne.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 
 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn