Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia /
10 października 2023, 17:15

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2022.559 z póżn.zm.)  z w o ł u j ę   na dzień 17.10.2023 roku  (wtorek) o godz. 16,00  w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87 wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

      Porządek posiedzenia:

—————————

  1. Omówienie spraw związanych z budową stadionu sportowego.
  2. Zapoznanie się ze stanem technicznym obiektów sportowych, oraz dokonanie oceny wyników i osiągnięć w klubach sportowych za 2022 rok i pierwsze półrocze 2023 roku.
  3. Sprawy różne.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 
 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn