Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Dyplom dla ZSP nr 2 w Rędzinach za udział w Akcji Bohater-On
3 lutego 2023, 12:28

Dyplom dla ZSP nr 2 w Rędzinach za udział w Akcji Bohater-On

W tym roku uczniowie ZSP nr 2 w Rędzinach z klas I – VIII po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej, mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. W trakcie realizacji tej ważnej, patriotycznej inicjatywy uczniowie z klas IV- VIII na lekcjach historii zapoznali się z przyczynami, przebiegiem i skutkami powstania.  Z dużym zainteresowaniem zapoznawali się biografiami Powstańców zamieszczonymi na stronie internetowej organizatorów tej kampanii. Również najmłodsi tropiciele historii z klas I – III pod kierunkiem swoich wychowawców wprowadzeni zostali w tematykę Powstania Warszawskiego z wykorzystaniem materiałów przesłanych przez organizatorów. Efektem tych działań były życzenia sformułowane oraz nagrane przez uczniów i przesłane on-line. Dzięki temu nasza szkoła nie tylko znalazła się na mapie placówek, które zaangażowały się w tę chlubną akcję, ale również otrzymała dyplom z podziękowaniem. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie są przekonani, że warto angażować się w ten projekt mający edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Bohateron dyplom zespol szkolno przedszkolny nr 2 w redzinach


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn