Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Dodatek elektryczny tylko do 1 lutego
18 stycznia 2023, 14:24

Dodatek elektryczny tylko do 1 lutego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach informuje o możliwości ubiegania się o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energii elektryczną.

Dodatek jest jednorazowy i wynosi 1 000,00 zł lub 1 500,00 zł.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, który jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

Wnioski można składać do dnia 01.02.2023 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach przy ul. Wolności 126 oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP.

Dodatek elektryczny NIE PRZYSŁUGUJE:

  • jeśli w danym gospodarstwie domowym korzysta się z energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • gospodarstwom domowym, którym przyznano dodatek węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła, takich jak: gaz LPG, drewno kawałkowe, olej opałowy czy pellet lub inny rodzaj biomasy.

Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł. W przypadku, gdy w 2021 roku zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym (w tym samym miejscu zamieszkania) przekroczyło 5 MWh dodatek wyniesie 1500 zł. (Do wniosku należy dołączyć obligatoryjnie kopię faktur za sprzedaż energii elektrycznej w 2021 r.)

Dodatek elektryczny zostanie wypłacony do 31 marca 2023 roku.

 

Wzór wniosku o dodatek elektryczny:

Wniosek_DE


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

  • Wniosek_DE
    data: 18.01.2023, wielkość: 538 kB, pobrań: 47
 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn