Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Do Centrum Nauki i Techniki za unijne
11 grudnia 2018, 19:32

Do Centrum Nauki i Techniki za unijne

EFS Inwestycje i remonty

W ramach projektu unijnego „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny” uczniowie Zespołów Szkolno – Przedszkolnych nr 1 i 2 w Rędzinach pojadą na wycieczkę m.in. do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi
Do Centrum Nauki i Techniki za unijne

Projekt jest we wspomnianych placówkach realizowany od 1 października 2017 r. i potrwa do 31 sierpnia 2019 r. Są nim objęci zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i klas gimnazjalnych. Wartość projektu oszacowano na 758 353,55 zł, a dzięki skutecznym staraniom Urzędu Gminy Rędziny, przyznano na jego realizację dofinansowanie unijne w wysokości 682 518,19 zł. W ramach „Kompetencji przyszłości” organizowane są m.in. dodatkowe zajęcia dla uczniów mające na celu niwelowanie braków w opanowaniu podstawowych umiejętności, zwiększenie skuteczności nauczania, stymulowanie rozwoju poznawczego, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, a także wsparcie szkoleniowe (szkolenia, kursy) dla nauczycieli. Częścią projektu są również wyjazdy.

W listopadzie urząd gminy wyłonił w postępowaniu ofertowym firmę, która zajmie się przewozem uczniów i nauczycieli na miejsce wycieczek szkolnych i z powrotem. Chodzi o trzy takie wycieczki, a pierwszą zaplanowano już 12 grudnia. Do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi pojadą 3 grupy po 20 uczniów dwóch szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych plus nauczyciele opiekunowie. Zawiezie ich tam Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Czarbud” z Kłomnic. Na 2019 rok – w ramach tego samego zlecenia – zaplanowano jeszcze dwa podobne wyjazdy: do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie lub Centrum Nauki i Techniki w Łodzi (kwiecień – czerwiec 2019, 3 grupy po 20 uczniów + opiekunowie) oraz do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi (luty – kwiecień 2019 – jedna grupa 20 uczniów + opiekunowie). Będą to wyjazdy jednodniowe.

Projekt pn. „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn