Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Dla beneficjentów instalacji fotowoltaicznych
5 stycznia 2024, 11:26

Dla beneficjentów instalacji fotowoltaicznych

Dla beneficjentów instalacji fotowoltaicznych: instrukcja obsługi PV i zgłaszanie usterek PV.

Instrukcja obsługi PV
Zgłaszanie usterek PV

Dotyczy projektu pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU dla działania: 14.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU.

Projekt, którego liderem jest gmina Rędziny, został zaplanowany do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakłada zaprojektowanie i wybudowanie 300 szt. instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych w gminach Rędziny i Mstów, w tym: 275 szt. instalacji fotowoltaicznych (102 szt. gm. Rędziny, 173 szt. gm. Mstów) oraz 25 szt. pomp ciepła (gm. Rędziny).

Projekt przyczyni się do wzrostu wykorzystania energii z OZE, ograniczenia niskiej emisji, w tym zmniejszenia zanieczyszczeń CO2 i pyłu PM10, a w konsekwencji do poprawy stanu powietrza.

Realizacja inwestycji w partnerstwie ma wpływ na osiągnięcie efektu synergii ze względu na uzyskanie znacznego rozmiaru redukcji zanieczyszczeń, jak również poprawę stanu środowiska naturalnego na większym obszarze woj. śląskiego.

 

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn