Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Dla Mieszkańców / Debaty samorządowe w roku szkolnym 2021/2022
20 czerwca 2022, 12:34

Debaty samorządowe w roku szkolnym 2021/2022

Edukacja

Debaty Samorządowe w roku szkolnym 2021/2022 to projekt, w którym uczestniczyły reprezentacje uczniów placówek oświatowych z terenu naszej gminy.

W ramach tego projektu uczniowie mogli zapoznać się z tym, jak zarządza się gminą, jakie
są zasady finansowania poszczególnych zadań, co jest w kompetencjach danej instytucji. Debatujący dyskutowali o oświacie, ekologii, infrastrukturze. Wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski, który uczestniczył w spotkaniach z tego cyklu odpowiadał na pytania debatujących jednocześnie uświadamiając, jak trudnym zadaniem jest realizacja zaplanowanych działań.

Uczniowie mieli okazję spotkać się z Panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Moniką Kowacz w Centrum Usług Społecznościowych, która opowiedziała na czym polegają zadania GOPSu, komu udzielana jest pomoc, na jakich zasadach oraz gdzie można się zwrócić o pomoc.

Pan Kierownik Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach Adam Wolski z kolei przybliżył historię powstania oraz system funkcjonowania GZK aż do chwili obecnej. Kierownik pokazał mapy przejazdu rędzińskich autobusów, opowiedział o kilku metodach zakupu interesującego nas biletu oraz przedstawił w jakich wariantach można go zakupić. Pan Adam wspomniał też o kosztach utrzymania i funkcjonowania tak ważnej jednostki komunikacyjnej w naszej gminie.

Pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach Jolanta Brzozowska-Ciura opowiedziała o inicjatywach, sukcesach i zajęciach znajdujących się w ofercie GOK-u, przedstawiła historię powstania i działalności GOK-u oraz Gminnej Biblioteki.

Cykl debat został zakończony wyborami na wójta i do rady gminy spośród uczniów uczestniczących w projekcie. Młodzieżowym wójtem została Sandra Bartosik. Młodzieżowa Pani wójt wraz z radą przedstawiali zadania, które chcieliby wykonać, ich zadaniem było przekonanie reszty uczestników (mieszkańców) do realizacji wskazanych zadań. Uczniowie pełniący rolę mieszkańców  pokazywali swoje niezadowolenie i wskazywali inne potrzeby, przez co dali możliwość radnym
i wójtowi zmierzenia się z trudnościami w podejmowaniu decyzji.

Młodzież chętnie uczestniczyła w spotkaniach z cyklu debat samorządowych, bardzo zaangażowali się w problematykę spotkań. Debaty z pewnością przyczyniły się do poszerzenia wiedzy uczniów w tematyce samorządu oraz pozwoliły na integrację dzieci oraz nauczycieli z terenu naszej gminy, umożliwiły wymianę spostrzeżeń i doświadczeń. Spotkania z tego cyklu uświadomiły młodzieży, że na każdym stanowisku, czy to radnego, czy wójta, czy pracownika Urzędu Gminy ciąży duża odpowiedzialność i zmaganie się z ciężarami,  problemami, których na co dzień nikt nie zauważa. Debaty Samorządowe miały na celu również uświadomienie jak w przyszłości ważne jest świadome dokonywanie wyborów mając czynne prawo wyborcze.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn