Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Co z budową kanalizacji w ul. Kościuszki i ulicach sąsiednich?
14 lipca 2022, 11:45

Co z budową kanalizacji w ul. Kościuszki i ulicach sąsiednich?

Inwestycje i remonty

Ulica Kosciuszki

Gmina rozstrzygnęła przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego w Rędzinach ul. Kościuszki wraz z ulicami bocznymi. Niestety szalejąca inflacja i rosnące w szybkim tempie ceny materiałów spowodowały, że tak czy inaczej koszt inwestycji będzie znacznie wyższy niż przewidziano w kosztorysie.

Inwestycja dojdzie do skutku w znacznej mierze dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu przez gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości ok. 8 mln zł. W momencie składania wniosku o dofinansowanie – pod koniec lipca 2021 r. – wydawało się, że pokryje ono zdecydowaną większość kosztów przedsięwzięcia. Niedługo później gwałtownie rosnąć zaczęła jednak inflacja i już w momencie ogłaszania wyników naboru – w drugiej połowie listopada 2021 r. – można było spodziewać się, że dotacja pokryje koszty inwestycji w znacznie mniejszym stopniu.

– Przygotowania do przetargu i aktualizacja kosztorysu po otrzymaniu zapewnienia o przyznaniu dofinansowania pokazały, że w okresie oczekiwania na wyniki naboru, koszty wzrosły o blisko 3 mln zł. W efekcie końcowym musimy więc dołożyć prawie drugie tyle. Kto wie czy gdybyśmy teraz rozpoczynali budowę oczyszczalni ścieków to zamiast 17 mln nie musielibyśmy za nią zapłacić np. 30 mln zł – zwraca uwagę wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

Gmina musiała zwiększyć zadłużenie, ale to dla dobra mieszkańców

Do wyłonienia wykonawcy trzeba było aż trzech przetargów, a ostatecznie okazało się, że gmina i tak musi zaciągnąć pożyczkę, żeby pokryć powiększającą się część kosztów po swojej stronie (czyli tej, której nie obejmuje dotacja). Zwiększenie zadłużenia jest jednak konieczne, żeby ta długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja mogła dojść do skutku.

Wójt podkreśla, że kłopoty ze znalezieniem wykonawcy za kwoty kosztorysowe mają wszystkie samorządy i należy się tego spodziewać także w przypadku przetargów na inne zadania, które będzie w najbliższej przyszłości realizować gmina Rędziny.

– Widzimy, że firmy nie chcą podpisywać umów na budowę dróg czy kanalizacji ze względu na brak stabilności cen. A jeśli już podpiszą to nierzadko potrafią zrezygnować z wykonania prac bo szybko staje się to dla nich mało opłacalne. Mieszkańcy nie zdają sobie sprawy, że gmina raz w roku uchwala podatki, których symboliczny wzrost jest dalece niewystarczający do tego, żeby spełnić ich pragnienia inwestycyjne w zderzeniu z galopującą inflacją i cenami – podkreśla Paweł Militowski.

Skanalizowanych zostanie 8 ulic. Wykonawcą firma z Wrzosowej

Zwycięzcą przetargu na skanalizowanie ul. Kościuszki i tym samym posesji bezpośrednio do niej przylegających, została firma Z.T.H.U. Stanisław Krupiński z Wrzosowej z ofertą na blisko 14 mln zł brutto i terminem zakończenia do 30 listopada 2023 r. Wyniki postępowania oprotestował wprawdzie drugi z oferentów, więc w sprawie musiała orzec Krajowa Izba Odwoławcza.

– KIO utrzymała w mocy nasze rozstrzygnięcie, orzekając, że gmina właściwie oceniła oferty. Liczymy, że w najbliższym czasie dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą – mówi wójt. –  Wiele osób myśli, że aby zlecić zadanie wystarczy chcieć i mieć pieniądze.  Jak widać problemów jest sporo, począwszy od projektów, wszelkich uzgodnień,  przez brak zainteresowania firm w tych niełatwych finansowo czasach, a kończąc na przepisach prawa, które ściśle regulują wiele spraw łącznie z terminami – wymienia.

 

Projekt obejmuje także wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przyłączy do nieruchomości przy ulicach: Cmentarnej, Wesołej, Okupnickiej, Żabiej, Stawowej, Łąkowej i Piaskowej. W przypadku ul. Wesołej – w ramach wspomnianego projektu – skanalizowany zostanie odcinek do ul. Okupnickiej, na dalszym natomiast sieć zostanie wybudowana w następnych latach.

Przybędzie ponad 4,8 km kanalizacji

Długość nowej sieci kanalizacyjnej wyniesie 4802 metrów bieżących. Wybudowanych zostanie 385 przyłączy i 96 studni. Ponadto wykonana zostanie przekładka wodociągu przy ulicy Piaskowej. Ścieki z objętego inwestycją obszaru zostaną sprowadzone do już istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy, a następnie za pomocą istniejącego systemu grawitacyjnego trafią do wybudowanej niedawno docelowej oczyszczalni ścieków w Karolinie.

Wkrótce po ukończeniu prac kanalizacyjnych powinna rozpocząć się przebudowa części drogowej ul. Kościuszki w ramach wspólnej inwestycji gminy i powiatu częstochowskiego (Kościuszki to droga powiatowa). Rozmowy w tej sprawie trwają.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn