Cieplej i oszczędniej w budynkach GOK i GZK dzięki unijnemu dofinansowaniu

Trwają prace budowalne w ramach dofinansowanego z UE projektu pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego Zakładu Komunikacji w Rudnikach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej”. Prace ruszyły wiosną po tym jak w marcu nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego. Gmina podzieliła przedmiot zamówienia na dwa zadania. Pierwsze obejmuje termomodernizację budynku Gminnego Zakładu Komunikacji przy ul. Dworcowej w Rudnikach. Przewidziano tu docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, posadzek i stropodachu, … Czytaj dalej Cieplej i oszczędniej w budynkach GOK i GZK dzięki unijnemu dofinansowaniu